Letné prázdniny

: Udalosť

Naše odbory

Hudobno dramatické umenie

Spevácky odbor

Inštrumentálne odbory

Špecializačné štúdium

Všeobecno-vzdelávacie predmety


Oznamy

Výsledky prijímacích skúšok 2. kolo – jún 2020
Prijímacie skúšky - 2. kolo - ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Students Meet Professionals 2020
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa plánované podujatia jarnej časti projektu neuskutočnia. Zmena termínov je v riešení a budeme Vás včas informovať. 
Darujte nám 2% z dane

Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu Vám už teraz ďakuje za vaše 2% na aktivity, z ktorých budú aj tento rok financované aktivity projektu Students Meet Professionals. 
tlačivo >>

GDPR

V zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 sa vykonáva ochrana osobných údajov  na našej škole v znení smernice „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“. K nahliadnutiu je osobne na sekretariáte školy. Zodpovedná osoba – H. Doktorovová. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Konferencia biskupov Slovenska.

Najnovšie video

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať


Kontaktný formulár